Raamatukogust

Põlva Keskraamatukogu on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, millel on maakonnaraamatukogu staatus.

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd kohaliku kogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingutega.

Raamatukogu põhiteenused on väljaannete kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Kojulaenutuse vormidena pakutakse ka koduteenindust ja võimalust tellida raamatud raamatukappi. Põhiteenused on tasuta.

1996. aastast tegutseb raamatukogu Kesk 16 asuvas hoones, mis on ehitatud 1910. aastal seltsimajaks.

Esimesel korrusel asuvad kojulaenutus ja lasteteenindus ning komplekteerimine (viimane sissepääsuga maja tagant). Poolkorrusel on avalik internetipunkt ning kojulaenutuse eesti ilukirjanduse ja võõrkeelse kirjanduse osa. Teisel korrusel paiknevad lugemissaal ja muusikarõdu. Kolmandalt korruselt leiab saali, kaug- ja rühmatööruumi ning administratsiooniruumid.

Alates 2018. aastast on Põlva Keskraamatukogul haruraamatukogud Ahjal, Himmastes, Kauksis, Kiidjärvel, Kiumas, Peril, Taevaskojas, Tilsis, Moostes, Rasinal, Vanakülas ja Vastse-Kuustes.

Raamatukogu põhieesmärk maakonnaraamatukoguna on Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitika põhisuundade jälgimine, maakonna rahvaraamatukogude komplekteerimine, tegevuse analüüsimine ja aruandluse korraldamine, erialane nõustamine ja täienduskoolituse korraldamine.

Raamatukogu korraldab maakonnaraamatukoguna 29 Põlva maakonnas asuva raamatukogu tööd järgmistes valdkondades:

  • komplekteerib, arvestab ja töötleb väljaandeid;
  • korraldab teatmebibliograafilist teenindamist;
  • kogub ja säilitab Põlvamaad puudutavaid väljaandeid;
  • koostab koduloolist andmebaasi;
  • nõustab Põlva maakonna rahvaraamatukogutöötajaid ja korraldab nende erialast täiendkoolitust;
  • korraldab statistilist aruandlust ja analüüsib rahvaraamatukogude tegevust;
  • korraldab üritusi, näitusi ja seminare.