Pikendamine ja reserveerimine

Pikendamine

Raamatuid laenutatakse koju 30 päevaks, perioodikaväljaandeid ja auviseid kuni seitsmeks päevaks. Väljaandeid, mis on lugejate seas väga nõutud, võib laenutada lühemaks ajaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta. Perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke väljaandeid kasutatakse ainult raamatukogus.

Tagastustähtaega on võimalik pikendada raamatukogus, elektronposti ja telefoni teel (vt kontaktid) ning lugejaportaalis URRAM, kui väljaannetel ei ole laenutusjärjekorda. Pikendusperiood on sama pikk kui laenutusperiood.

Lugejaportaalis saab tähtaega pikendada kuni 10 korda. Tagastamistähtaja ületanud eksemplari kasutamise aega lugejaportaalis pikendada ei saa.

Reserveerimine

Reserveerida on võimalik väljaandeid, mille staatus on „kohal“. Soovi korral saab eksemplarid reserveerida ka raamatukappi.
Väljalaenutatud raamatutele ja auvistele saab panna end järjekorda.
Reserveerida ja järjekorda panna saab raamatukogus, elektronposti ja telefoni teel ning lugejaportaalis.
Kui järjekorda pandud eksemplar jõuab raamatukokku, saadetakse lugejale sellekohane e-mail või tema soovi korral teatatakse telefoni teel.
Reserveeritud eksemplari hoitakse lugeja nimel 3 päeva alates teate saatmise ajast.