Komplekteerimispõhimõtted

Keskraamatukogu hangib teavikuid kõigile Põlva maakonna rahvaraamatukogudele (haldusreformi eelselt 34, praegu 29), sellest lähtuvad ka põhilised komplekteerimise tööprotsessid:

  • ilmuvate teavikute kohta info hankimine ja edastamine teistele raamatukogudele
  • teavikute hankimine jooksva ja järelkomplekteerimise teel (ostud, annetused jne)
  • saabunud teavikute liigitamine ja märksõnastamine
  • kirjete sisestamine elektronkataloogi (URRAMi baasil)