Raamatukogu nõukogu

Põlva Keskraamatukogu Nõukogu moodustab Põlva Vallavalitsus. Nõukogul on õigus teha ettepanekuid raamatukogu tegevuse kavandamiseks ja analüüsimiseks ning raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks.

Nõukogu on vähemalt viieliikmeline. Direktor ei kuulu nõukogu koosseisu.

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

 Põlva Keskraamatukogu Nõukogu liikmed (Põlva Vallavalitsuse korraldus 14. detsember  2021 nr 2-3/611):

  • Andres Vijar – vallavolikogu esindaja
  • Aare Veetsmann – külavanemate esindaja
  • Mati Määrits
  • Rainer Rahasepp
  • Helje Põvvat