Koduteenindus

Koduteenindus on teavikute kojuviimise teenus, mida raamatukogu pakub eakatele ja liikumispuudega inimestele, kes elavad Põlva linnas. Koduteenindus on tasuta.

Korraga saab laenata kuni 10 teavikut. Koju on võimalik tellida raamatuid, ajakirju, CD-sid jm. Teavikuid on võimalik otsida e-kataloogist URRAM  või pöörduda  abi saamiseks raamatukoguhoidja poole e-posti või telefoni teel (vt allpool).

Koduteeninduse soovija esitab raamatukogule taotluse, kuhu märgib lisaks aadressile ja telefoninumbrile ka trepikoja välisukse koodi (kui see on olemas). Taotluse vorm siin. Raamatukogu võtab soovijatega ühendust.

Lisainformatsioon:

Tel: 799 4321
E: post:  kojulaenutus@raamat.polva.ee