Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Näitused keskraamatukogus
  

Klaverkunstniku ja kirjaniku Käbi Laretei 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus „...lihtsalt üks eesti tütarlaps“ 6. septembrist 5. oktoobrini keskraamatukogu näitusevitriinis. Lisaks raamatutele (eesti ja rootsi keeles) fotosid, koopiaid artiklitest jm. Koostöös Tartu linnaraamatukogu ilukirjanduse osakonnaga.

Krista Nageli keraamikanäitus „Metsas“ 12. augustist 31. oktoobrini Vanaküla raamatukogus.

Põlva kunstiharrastaja Anne Noogi maalide näitus 8. septembrist 31. oktoobrini keskraamatukogu lugemissaalis.

Püsiväljapanek „Kuni su küla veel elab...“ Kauksi küla ja kooli käsitlevatest kodu-uurimistöödest Kauksi raamatukogus.

 Näituseteadete arhiiv.. 
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu