Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Lasteteenindus
   Lasteosakonna pilt
  • teenindatakse kuni 16-a. lapsi ja täiskasvanuid, kes tegelevad lastega (õpetajaid, lasteaiaõpetajaid, ringijuhte, pedagoogilistel erialadel õppivaid üliõpilasi jne).
  • teatmeteoseid,ajalehti ja ajakirju koju ei laenutata, nendega saab tutvuda kohapeal

  • lasteaialastele ja õpilastele korraldatakse tutvumiskäike raamatukokku
  • 1.- 9. klassi õpilastele viiakse läbi raamatukogutunde

Lasteosakonna pilt
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu