Esilehele Avalehele            Esilehele   
  ÜLDIST 
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Andmekaitsetingimused   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteteenindus         
    Raamatukapp         
    Avalik internetipunkt      
    RVL                  
    Üritused               
    Näitused               
    Tasulised teenused   
    Elektronkataloog     
Kojulaenutus
   Lugejateeninduse pilt
  • Lugejatele laenutatakse teavikuid koju 30-ks kalendripäevaks, perioodikaväljaandeid ja auviseid kuni 7 päevaks
  • Kojulaenutatud teavikute tähtaegu võib pikendada telefoni või e-posti teel
  • Suure nõudlusega teavikute saamiseks (õppimiseks, enesetäiendamiseks) on lugejal võimalik panna end järjekorda
  • Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende rikkumisest või hävimisest teatama raamatukoguhoidjale
  • Teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb lugejal see asendada hinnalt samaväärse eksemplari, koopia või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud
  • Raamatukogu võib nõuda tagastamata või rikutud teaviku hinna tasumist kuni 10-kordses ulatuses


    Raamatukogu kasutamise eeskiri
----------------
  
  © 2020 Põlva Keskraamatukogu