eng    pyc   
  ÜLDIST 
    Lahtiolekuajad       
    Kontakt              
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Komplekteerimine     
    Maaraamatukogud      
    Elektronkataloog     
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteosakond         
    RVL                  
    Perioodika           
    Tasulised teenused   
  AVALIK INTERNETIPUNKT 
    Tutvustus            
    Sisekorra eeskiri    
    Kasutusjuhend      
Raamatukogu pilt
Aadress: Kesk 16, Põlva, 63308

Lahtiolekuajad

Kontaktandmed
Jobuke
FB
Teated


-Reedel, 29. augustil on raamatukogu avatud (sisetööpäeva ei ole).

Veriora fotograafi Ain Piiri näitus "Päevaliblikad. Pildistatud Põlvamaal" 4. augustist 6. septembrini näitusevitriinis.

Tartu loodusfotograafi Jaanus Järva näitus "Puhas loodus" 5. augustist 6. septembrini lugemissaalis.

-Tartu Ülikooli kursus "Perepärimus internetiajastul"

Tulge ja muutke oma suvi tegusaks ja sisukaks. Tartu Ülikooli suveülikoolis on võimalik õppida kursusel „Perepärimus internetiajastul“. Kursusel tutvutakse perepärimuse arengujoontega tänapäeval, arvestades infotehnoloogia arengut ja ühiskonna liikuvat iseloomu.

Suveülikooli kõik kursused leiate aadressilt www.ut.ee/suveulikool http://www.ut.ee/suveulikool. Teadete arhiiv.. 
  © 2003 Põlva Keskraamatukogu