eng    pyc   
  ÜLDIST 
    Keskraamatukogu       
        Haruraamatukogud   
       Himmaste     
       Kiuma     
       Peri     
       Taevaskoja     
       Vanaküla     
    Põhimäärus           
    Kasutamise eeskiri   
    Komplekteerimine     
    Maakonna raamatukogud  
    Elektronkataloog     
    Viidad               
  LUGEJATEENINDUS 
    Kojulaenutus         
    Lugemissaal          
    Muusikarõdu          
    Lasteosakond         
    RVL                  
    Perioodika           
    Tasulised teenused   
  AVALIK INTERNETIPUNKT 
    Tutvustus            
    Sisekorra eeskiri    
Raamatukogu pilt
Aadress: Kesk 16, Põlva, 63308

Lahtiolekuajad

Kontaktandmed
Jobuke
FB  
Teated


Reedel, 29. mail on keskraamatukogu sisetööpäeva tõttu suletud. Tagastatavad teavikud saate panna fuajeesse tagastuskasti.

25. maist 31. juulini keskraamatukogus viivist ei võeta.

Eesti seltsiliikumise 150. aastapäevale pühendatud raamatunäitus 15. maist 10. juunini keskraamatukogu näitusevitriinis. Koostöös Tartu Linnaraamatukogu vanema ja väliseesti kirjanduse osakonna ja Ajalooarhiiviga.

Voldemar Ansi ehtenäitus "Diletandi teekond" 25. maist 30. juunini keskraamatukogu lugemissaalis.

Jan Tammiku maalinäitus "Pildikesi Pääväkestelt" 15. maist 5. juulini keskraamatukogu lugemissaalis.

Eduard Vilde 150. sünniaastapäevale pühendatud Vilde-väljapanek 1. aprillist 30. juunini keskraamatukogu teenindusosakonns (internetitoas). Tähelepanu! Väljapaneku juurde kuulub ka väike Vilde-võistlus, millest on palutud osa võtma huvilised alates gümnaasiumiastmest, vanuse ülempiiri pole. Eduard Vilde teoste pealkirjade põhjal koostatud humoorikatest lausetest tuleb omakorda pealkirjad üles leida ja vastuslehele kirja panna. (Vastuslehe saab väljapaneku juurest ja see tuleb panna sealsamas asuvase kinnisesse karpi.) Ülesanne on õigupoolest lihtne, kuid veidi nuputamist ja vajadusel raamatute või interneti lehitsemist võib siiski tarvis minna. Raamatud on riiulil käeulatuses. Vastata saab 20. juunini. Osalege julgesti! Parematele väikesed auhinnad.

Jaanus Järva fotonäitus „Puhas loodus“ 27. aprillist 31. maini Taevaskoja raamatukogus.

 Teadete arhiiv.. 
  © 2003 Põlva Keskraamatukogu